ფასადის პანელები

კანასკნელ პერიოდში ინტერიერისა  და ფასადების მოპირკეთებისა და თბოიზოლაციის პროცესში აქტიურად გამოიყენება ფასადის მზა პანელები, რომელიც არის ბუნებრივი მასალის საუკეთესო ალტერნატივა.

ძირითადი მიზეზები, რის გამოც შენობის ფასადებისა და ინტერიერების მოპირკეთებისა და თბოიზოლაციის პროცესში უპირატესობა ენიჭება პოლისტიროლის ბაზაზე შექმნილ მზა პანელებს:

1. მცირე წონა და 100%-იანი ეკოლოგიურობა

2. დამუშავების სიმარტივე

3. მაღალი ნესტგამძლეობა

4. ნულოვანი რადიაციული ფონი

5. დაბალი თბოგამტარობა

6. მაღალი თბოიზოლაცია

7, მაღალი სიმტკიცე

8. ნულოვანი კაპილარობა


აგურის ფილები ფასადისა და ინტერიერისათვის
ფასადური პანელები აგურის ფაქტურითფასადური პანელები ბუნებრივი ქვის ფაქტურით