სიმპროლიტი

პოლისტიროლ-ბეტონი (სიმპროლიტი, Simprolit, Simprolite)

     ახალი თაობის უნიკალურ სამშენებლო მასალა – პოლისტიროლ-ბეტონი (სიმპროლიტი, Simprolit, Simprolite), რომელსაც თავისი სამშენებლო თვისებებიდან გამომდინარე ანალოგი არ ყავს მსოფლიოში.

     სიმპროლიტი - ეს არის ზემსუბუქი სამშენებლო მასალა, რომელსაც გააჩნია საუკეთესო სითბური და თბოენერგოეფექტური მახასიათებლები არა მარტო მსუბუქი ბეტონის კლასში, არამედ ზოგადად სამშენებლო ბეტონის ჯგუფში.

 

რა არის სიმპროლიტი (Simprolit, Simprolite) ?
ეს არის დაპატენტებული პოლისტიროლბეტონი, რომელიც წარმოადგენს მსუბუქი ბეტონის განსაკუთრებული სახეობას.

 

 

10 მიზეზი, რის გამოც ჩვენ უპირატესობას ვანიჭებთ პოლისტიროლ-ბეტონს:
• გამოიყენება როგორც შემამევსებელი, ასევე მზიდი კედლისათვის.
• თბოიზოლაციის მაღალი დონე; თბოგამტარობის კოეფიციენტი 0.06-0.08 Wt/(m°C) და არ არის დამოკიდებული მასში ნესტის შემცველობაზე

• მცირე მოცულობითი წონა 150-750კგ/მ3
• ნესტმდგრადობის მაღალი დონე; მისი ორთქლგამტარობის თვისების შედეგად არ წარმოიქმნება კონდენსატი.
• მაღალი ყინვამდგრადობა;  ცდების შედეგად დადგენილია რომ 100გაყინვა-გალღობის  ციკლის შემდეგ, სიმტკიცის შემცირებამ შეადგინა მხოლოდ 1.5-1.8 %
• ეკოლოგიურად სუფთა; არ გააჩნია რადიაციული ფონი
• პოლისტიროლბეტონი არის ცეცხლმდგრადი მასალა, რომელიც ცეცხლში არ იწვის
• სუნთქვის უნარი - სიმპროლიტის ორთქლგამტარობის კოეფიციენტი 0,110-0.135 mg/(m*h*Pa)
• ბგერაიზოლაციის მაღალი დონე.
• ექსპლუატაციის ხანგრძლივი პერიოდი -არა ნაკლებ 100 წლისა 

 


სიმპროლიტისგან დამზადებული კონსტრუქციული ელემენტები საშუალებას იძლევა ეკონიმია გავაკეთოთ ნებისმიერი სახის და დანიშნულების ახალ სამშენებლო ობიექტზე, იქნება ეს სამრეწველო ობიექტი, საცხოვრებელი სახლი, სპორტული დანიშნულების, სასოფლო-სამეურნეო ობიექტი თუ სხვა, ასევე საშუალებას იძლევა უკვე აშენებული ობიექტების თბოიზოლაციური თვისებების გაუმჯობესებისა და რაც დღეს-დღეობით ყველაზე მნიშვნელოვანია მათი შემდგომი ექსპლუატაციის ეკონიმიისათვის.

 

 

 

 

 

სიმპროლიტის სამშენებლო ბლოკი


ამჟამად კომპანია აწარმოებს  3 სახის სიმპროლიტის სამშენებლო ბლოკს

სატიხრე ბლოკი  10*20*40;

საკდლე ბლოკი   20*20*40;

ფასადის ბლოკი  30*20*40

 

 


 

მთელს მსოფლიოში ენერგო რესურსების საგრძნობმა გაძვირებამ, პირველ და ყველაზე მნიშვნელოვან ადგილზე აწია საშენებული ობიექტის სამომავლო ექპლუატაციის ხარჯების ეკონომიურობა, ევროპის ქვეყნებში შემოიღეს ახალი, ბევრად მკაცრი სამშენებლო შეზღუდვები ობიექტების თბოიზოლაციასთან დაკავშირებით, რათა მათ ექსპლუატაციას მინიმალური ენერგო რესურსი დაჭირდეს,

სიმრპოლიტ სამშენებლო მასალები, მიუხედავად ერთეულ მასალაზე სხვა სამშენებლო მასალებთან შედარებით მაღალი ფასისა, საერთო ჯამში მთლიან სამშენებლო პროცესს ბევრად ეკონომიურს ხდის, სიმპროლიტ საშენი მასალები არის ძალიან მსუბუქი, 5-6 ჯერ მსუბუქი სხვა ანალოგიურ მასალებთან შედარებით, პატარა მოცულობითი წონის გამო მათი ტრანსპორტირება სატრანსპორტო საშუალებით თუ მუშახელით 5-6 – ჯერ იაფი ჯდება, მოითხოვს მინიმალურ სხვა სამშენებლო მასალის დანახარჯს იქნება ეს ქვიშა, ცემენტი, არმატურა თუ სხვა, ასევე ამცირებს გასაწევ სამშენებლო სამუშაოებს ხარჯებს, სიმპროლიტი არის უნაშთო სამშენებლო მასალა.


   https://www.youtube.com/watch?v=nNYNpuO6EqM