ფასადების და ინტერიერის დეკორი

რატომ ვიყენებთ ფასადის დეკორატიულ ელემენტებად პოლისტიროლს?

მას აქვს გარკვეული უპირატესობები სხვა მასალებთან შედარებით:

1. სხვა მასალებთან შედარედით დაბალი ფასი

2. მაღალი მდგრადობა ძლიერი ყინვის პირობებშიც

3. ექსპლოატაციის განუსაზღვრელი პერიოდი - იგი არ ლპება, არ იფარება ობით, მას ვერ აშრობს ქარი

4. ბეტონისგან განსხვავებით მსუბუქია და არ ტვირთავს შენობის ფუნდამენტს

5. არ იწვის, უსაფრთხოა, არ არის ტოქსიკური და არ აქვს სუნი

6. შესაძლოა ნებისმიერი დიზაინის რეალიზაცია


შეუძლია კი  ბეტონს ან თაბაშირს დაიტრაბახოს, რომ არ დატვირთავენ შენობის ფუნდამენტს და არ წარმოქმნიან  მტვერს? არა მგონი! ამავე დროს მისი ღირებულება გაცილებით დაბალია ბეტონისა და თაბაშირის ღირებულებაზე!!!

ქვემოდ ნაჩვენებია 2 ფოტო ფასადის პოლისტიროლით დამუშავებამდე და დამუშავების შემდეგ