ფასადების დეკორი-კატალოგი /

მოცულობითი ასოები

მოცულობითი ასოები

პენოპლასტის მცირე წონის გამო მათი განთავსება ფასადზე და მონტაჟი არ წარმოადგენს სირთულეს.