მოცულობითი ასოები

პენოპლასტის მცირე წონის გამო მათი განთავსება ფასადზე და მონტაჟი არ წარმოადგენს სირთულეს.