ქვევრი, ქვევრის დაცვა გარედან

ქვევრის დაცვა გარეზემოქმედების ფაქტორებისაგან

ქვევრის დაცვის უნიკალური ეკოლოგიური ტექნოლოგია ლატექსის ბაზაზე.
გამოიყენება 100%-ით ეკოლოგიური მასალები, განსხვავებით ტრადიციული ტექნოლობიისა ცემენტის ბაზაზე.
ძირითადი თვისებებია - მაღალი მდგრადობა, სიმტკიცე, ქვევრი "სუნთქავს" მაგრამ არ ატარებს ნესტსა და ტენს! თვისებებისა და სიმტკიცის უვადო გარანტია!
ტექნოლოგია შექმნილია და აპრობირებულია საქართველოში!