ფასადის სისტემები

პენოპლასტი და პოლისტიროლი

პენოპლასტი და პოლისტიროლი

კომპანია აწარმოებს პენოპლასტისა და პოლისტიროლის ფილებს სიმკვრივით (10-45)კგ/მ3; შესაძლებელია დაჭრა სისქეზე 2-50სმ

პენოპლასტი და პოლისტიროლი
პენოპლასტი და პოლისტიროლი
პენოპლასტი და პოლისტიროლი
პენოპლასტი და პოლისტიროლი
პენოპლასტი და პოლისტიროლი
პენოპლასტი და პოლისტიროლი
პენოპლასტი და პოლისტიროლი
პენოპლასტი და პოლისტიროლი